• Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Men moet in bezit zijn van een smartphone.
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk waar de WhatsApp buurtpreventiegroep actief is.
 • De WhatsApp buurtpreventiegroep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep volgens de S.A.A.R. methode.
 • Laat door middel van een WhatsApp bericht in de groep aan elkaar weten dat 112 gebeld is. Dit om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaats vindt.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Dader-kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.
 • Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact en privé berichten.
 • Ten behoeve van de WhatsApp buurtpreventiegroep worden persoonsgegevens vastgelegd voor het uitvoeren van de functie van de groep. Deelname aan de WhatsApp buurtpreventiegroep betekent dat de deelnemer met deze regels  en voorwaarden instemt.
 • Het niet houden aan de spelregels en voorwaarden kan leiden tot verwijdering uit de WhatsApp buurtpreventiegroep.
 • In alle gevallen waarin de spelregels en voorwaarden niet voorzien beslissen de beheerders van de WhatsApp buurtpreventiegroep.

De S.A.A.R. methodiek

Signaleer
Een verdachte situatie kan worden herkend aan zaken waarbij er een ‘redelijk’ vermoeden bestaat dat personen of situaties de veiligheid en de leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld. Een onderbuikgevoel is ook een aanwijzing.

Alarmeer
Zet de WhatsApp buurtpreventiegroep open op de telefoon, zodat eventueel binnenkomende berichten en beelden direct zichtbaar zijn en kunnen worden besproken met de centrale.
Neem contact op met 112 en geef aan met welke reden er wordt gebeld. (Inbraak of een poging daartoe, vernieling, verdacht ophouden, babbeltrucs etc.) Geef aan dat u in een WhatsApp buurtpreventiegroep zit. Het is goed te weten dat de politie niet eerder in actie komt dan wanneer er een melding wordt gemaakt bij 112.

Appen
Nadat u de politie (112) gewaarschuwd hebt, wordt een bericht verstuurd met een beschrijving van de situatie naar de WhatsApp buurtpreventiegroep. Andere deelnemers kunnen dan inhaken en hun waarnemingen toevoegen. Begin een bericht altijd met het feit dat de politie (112) al is gebeld. Dat voorkomt overbelasting van de meldkamer.

Reageer
Reageren kan worden gedaan door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat de ‘plannen’ worden verstoord (‘zaak stuk maken’). De deelnemer moet dit alleen doen als hij zich veilig voelt. Een andere optie is om een andere deelnemer van de groep mee te vragen om de persoon te benaderen. De persoon kan bijvoorbeeld worden aangesproken door te vragen of hij naar iemand op zoek is; laat de persoon weten dat hij is gezien. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook niet mobiel telefoneren tijdens het besturen van een voertuig. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112.

Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.

De deelnemer probeert een zo goed mogelijk signalement van de dader(s) te krijgen. Verstuur dit in de WhatsApp buurtpreventiegroep. Daarbij helpen ook kleine details. Denk aan:

* Geslacht,  * Leeftijd,  * Afkomst,  * Lengte,  * Kleding,  * Loopt nu op de …. in de in de richting van …,
* Vervoermiddel met kenteken en kenmerken, * Locatie/adres waar het incident plaatsvindt,
* Zaken die men bij zich heeft

Voor vragen stuurt u een e-mail naar: bwvilt@gmail.com