Het kernoverleg Vilt bestaat sinds 7 april 2011 en kent een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en een aantal werkgroepen. Op 29 mei 2013 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Vilt vastgesteld. Binnen het kernoverleg bestaan een aantal structurele- en tijdelijke werkgroepen, waarin talrijke inwoners actief zijn. U kunt lid worden van zo’n werkgroep. Voor het werk aan de projecten zijn veel vrijwilligers nodig en ook actief, maar er zijn nooit genoeg vrijwilligers. Ook u bent bij onze projecten van harte welkom. Het tijdsbeslag varieert van één dag per jaar tot enkele dagen per maand of jaar.